Експериментальна діяльність регіонального рівня

 

ЕКСПЕРИМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ

Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти” (2021-2024 рр.)

НАКАЗИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ:

ДЕТАЛЬНІШЕ ознайомитися із результатами експерименту можна на сайті Інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс».

Панорамний вебінар «Джерело інновацій», ІІ-й (формувальний) етап педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

26 травня 2022 року, під керівництвом голови координаційної ради ІВ кластеру, завідувача кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Лариси Миколаївни Сергеєвої, відбувся Панорамний вебінар «Джерело інновацій», ІІ-й (формувальний) етап педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти», під час якого директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, член координаційної ради ІВ кластеру Наталія Вікторівна Мартинюк представила Черкаську область та регіон, в якому здійснюється підготовка фахівців енергетичного напряму. Директор ліцею, член консультаційної ради ІВ кластеру Марина Олексіївна Лизогуб презентувала Державний навчальний заклад «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей», педагогічні працівники ліцею виступили з інформацією щодо діяльності закладу освіти та функціонуванням навчально-практичного центру за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», в якому здійснюється підготовка фахівців енергетичного напряму. Кожна зустріч присвячена спільній меті дослідження – розробці та експериментальній перевірці технології забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Завжди приємно спостерігати за результатами спільної роботи, успіхами та досягненнями інноваційного кластеру «Енергоімпульс», знати, що ми також приймаємо участь і робимо вагомий внесок у дослідженні та вивченні стану організації освітнього процесу в навчально-практичних центрах електротехнічної галузі.

Круглий стіл в рамках Інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

16 серпня 2022 року відбувся круглий стіл в рамках Інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на базі ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» (директор Лизогуб Марина Олексіївна) за участі Сергеєвої Лариси Миколаївни, завідувачки кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, голови координаційної ради ІВ кластеру; Мірошниченко Катерини Борисівни, президента ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», співголови консультаційної ради ІВ кластеру, наукового консультанта експериментального педагогічного майданчика; Стойчик Тетяни Іванівни, заступника директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, доктора педагогічних наук, співголови консультаційної ради ІВ кластеру, Мартинюк Наталії Вікторівни, директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, члена координаційної ради ІВ кластеру.
Для учасників науково-методичної ради Інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» зустріч була над важливою. Адже це ще одна можливість дослідження стану організації освітнього процесу в навчально-практичних центрах електротехнічної галузі.
Модератор дискусії – Мартинюк Наталія Вікторівна, закцентувала увагу учасників на важливості участі в експерименті Черкаського регіону та перспектив розвитку методики організації професійної підготовки майбутніх фахівців в навчальному закладі.
В ході спільного засідання та обміні думками виступили:
Лизогуб Марина Олексіївна, директор Державного навчального закладу «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей», член координаційної ради ІВ кластеру «Енергоімпульс» – заклад освіти – складова іміджу педагогічного колективу, його діяльності, результатів педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу;

Бур’ян Оксана Михайлівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи – шляхи підготовки сучасного кваліфікованого робітника
в умовах сьогодення;
Перевозний Олег Анатолійович, викладач спеціальних дисциплін – навчально-практичний центр з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» пріоритетний вектор, нові перспективи для закладу освіти;
Семенищ Наталія Станіславівна, методист – напрацювання робочої групи педагогічного експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю
в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
У зустрічі також взяли участь: Якименко Світлана Андріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Соловей Станіслав Петрович, старший майстер; Лагодзінський Артем Сергійович, викладач спеціальних дисциплін; Завгородній Денис Юрійович, викладач загальноосвітніх дисциплін; Панасенко Анатолій Васильович, майстер виробничого навчання; Степаненко Світлана Володимирівна, майстер виробничого навчання.
Знайомство із закладом освіти та навчально-практичним центром електротехнічних технологій відбулося у творчій дружній атмосфері, яка ще раз дала відчути радість очного спілкування, рівноправність усіх залучених, потенціал однодумців, вільний обмін думками і поглядами, що в подальшому дадуть новий імпульс впровадження сучасних інноваційних технологій, підвищення ефективності у підготовці висококваліфікованих робітників та сприятиме досягненню спільної мети.

20 жовтня 2022 року, під керівництвом голови координаційної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», завідувача кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Лариси Миколаївни Сергеєвої відбувся шостий з циклу вебінар «Маркетинг і логістика інновацій» в рамках експерименту регіонального рівня за темою «Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» за участі педагогічних працівників ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей».

Заключний вебінар «Логістика формування навичок успішності» – ювіляр. Рік нашої спільної плідної роботи з дня відкриття ІВ кластеру «Енергоімпульс», успішного експериментального дослідження другого формувального етапу. Завідувач навчально-практичного центру за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», викладач спеціальних дисциплін закладу освіти виступив і презентував освітню практику з проведення майстер-класу «Запуск автономного джерела електричної енергії з послідуючим під`єднанням споживачів різного типу». Наша участь у експерименті – це корисні матеріали, досвід, обмін думками, цікаві ідеї, реалізація задумів, впевнений крок у майбутнє.Щиро дякуємо Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Валерію ДАНИЛЕВСЬКОМУ, Валентині ТКАЧЕНКО, навчально-методичному центру Черкаської області, Наталії МАРТИНЮК, завідувачу кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, голові Координаційної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», м. Київ, Ларисі СЕРГЕЄВІЙ, президенту ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП), співголові Консультативної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», м. Київ, Катерині МІРОШНІЧЕНКО, всім учасникам ІВ кластеру «Енергоімпульс» за можливість долучитися до спільної співпраці в експерименті регіонального рівня «Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

16 лютого 2023 року відбулася планова звітно-організаційна зустріч з підготовки рукопису підручника «Монтаж, налагодження та експлуатація електрообладнання». Щиро дякуємо завідуючій кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, голові Координаційної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», м. Київ, Ларисі СЕРГЕЄВІЙ, президенту ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП), співголові Консультативної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», м. Київ, Катерині МІРОШНІЧЕНКО, заступнику директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею , доктору педагогічних наук, співголові Консультативної ради ІВ кластеру «Електроімпульс», Дніпропетровської області, Тетяні СТОЙЧИК, за надання консультативної допомоги, пропозицій, рекомендацій. Робимо корисне і потрібне – разом до Перемоги!

За результатами звітно-організаційної зустрічі інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» відбулося засідання творчої групи електротехнічного напряму ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» щодо доопрацювання розділів відповідно до визначених критеріїв з формування матеріалу: 1. Чищення та обмивання ізоляторів при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення; 2. Будова різних типів електродвигунів постійного та змінного струму ,захисних вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; 3. Технічне обслуговування та поточний ремонт електродвигунів змінного струму напругою до і вище 1000 В, що входитимуть до підручника «Монтаж, налагодження та експлуатація електрообладнання».

16 березня 2023 року в ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» проведено засідання творчої групи експерименту регіонального рівня за темою: «Забезпечення якості майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Продовжуємо працювати над темою складових рукопису підручника «Монтаж, налагодження та експлуатація електрообладнання»

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС «SOFT SKILLS – НАВИЧКИ
УСПІШНОСТІ

27 квітня педагогічні працівники Державного навчального закладу «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» долучилися до педагогічного експерименту «Soft skills – навички успішності» під керівництвом завідувача кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, голови Координаційної ради Науково-освітнього альянсу Лариси Миколаївни Сергеєвої. Дякуємо організаторам за можливість бути частиною педагогічного експерименту, за можливість обміну професійним досвідом, отримання нової інформації, що сприятиме в подальшій педагогічній роботі закладу освіти.

19 травня Державний навчальний заклад «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» доєднався до учасників онлайн круглого столу «Логістика впровадження інноваційних технологій професійного навчання майбутніх фахівців». Викладач спеціальних дисциплін Перевозний Олег Анатолійович презентував досвід роботи з теми «Навчально-практичний центр – сучасне освітнє середовище для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у сфері енергетичного напряму». Дякуємо організаторам круглого столу за можливість долучитися до заходу.

Посилання на інші сторінки